Hvordan skal vi analysere den nuværende økonomiske krise, og hvilke muligheder er der for at skabe en mere bæredygtig økonomisk udvikling på længere sigt?

Det er det helt centrale spørgsmål i dag, og det vil derfor være oplagt, at vi laver en foredragsrække, der både giver mulighed for at få nogle input udefra samt for nogle interne afklaringer.

Den første oplægsholder kan evt. være Jørgen Steen Nielsen(journalist på Information), der er skrevet en interessant bog: “Den Store Omstilling” (Se nedenstående omtale af bogen)

Giv en tilbagemelding, hvis I støtter forslaget!

Hilsen

Steffen

Beskrivelse: Den økonomiske krise er ikke kun økonomisk. Og den er hverken forbigående eller lokal. Den verdensomspændende økonomiske krise, vi står midt i, er en lille del af en stor global systemkrise, hvor finansiel krise, råstofkrise, fødevarekrise, økologisk krise og klimakrise spiller sammen og peger i retning af det samme. Nemlig, at den globale økonomi overskrider de naturgivne grænser. I Den store omstilling dokumenterer Jørgen Steen Nielsen på foruroligende vis, hvorfor politikere og økonomer kommer til kort med dagens krisestrategier, præget af tunnelsyn og traditionel tænkning. En epokegørende omstilling til en ny og grøn økonomi er absolut nødvendig. Processen omkring FNs topmøde Rio+20 i juni 2012 afspejler lige præcis den erkendelse, men udstiller samtidig også de barrierer, der står i vejen for omstillingen. Bogen skildrer de forskellige økologiske, finansielle og systemiske aspekter af den globale krise, vækstens umulige aritmetik og ikke mindst den store omstilling. Derudover tegner bogen et portræt af det imponerende netværk af internationale økonomer, tænketanke, erhvervsledere og miljøfolk, som i dag er i fuld gang med at udvikle og afprøve modellen. Vi ved nemlig udmærket, hvordan en ligevægtsøkonomi skal se ud, mener Jørgen Steen Nielsen, men den store udfordring ligger i den politiske vej, der skal banes for at opnå den